အမွ်ေ၀ရေတာ့မလား ၀င္းေမာ္ဦး


ဒီမိုကေရစီ ရျပီတဲ့.... ၀င္းေမာ္ဦး ေရ..
.
အဖြား ေဒၚနီ တို႕ အမွ်ေ၀ ၾကျပီလား..
.
မင့္ဓါတ္ပံုေဘာင္ကေလးကိုေတာ့ ျခ မစား ေစေလနဲ႕..
.
အိမ္ထုတ္တန္း မွာ ထိုးထားခဲ့ရတဲ့ အေရးေတာ္ပံု စာေစာင္ေတြ ေတာင္ ေစ်းေကာင္းရေနျပီ...
.
ခ်မေရာင္းခဲ့တဲ့ မင့္သမိုင္း ေၾကာင့္
.
မင့္ အိမ္ကေလး တေန႕ ျပတိုက္မျဖစ္ဘူး လို႕ ဘယ္သူ ေျပာနိုင္မလဲ
.
မင့္ မိသားစု ေတြ အိမ္အသစ္ ျပင္ မေဆာက္ရေသးေပမဲ့..  ဒီမိုကေရစီ ကေတာ့..ရေနျပီတဲ့ေလ..
.
မင္း၀မ္းသာခ်င္လည္း ..၀မ္းသာေတာ့ေပါ့..
.
ေကသြယ္
၃ နာရီ ၁၀ မိနစ္
 ၈-၈-၂၀၁၂ 


( ၀င္းေမာ္ဦး အိမ္နံရံ ဓါတ္ပံု အား လြန္ခဲ့ေသာ နွစ္က၊ ဤေနရာမွ. ရရွိသိမ္းဆည္းထားျခင္းျဖစ္သည္။ ) 
 
သမီးဆႏၵအတိုင္း အမွ်မေ၀ေသးဘူး


Share/Bookmark

0 Comments: