၂၆ စက္တင္ဘာ ၂၀၀၇ ခံစားမူ

ဒီေန႔ေတာ့.. မေပ်ာ္ပါ။ ၀မ္းနည္းတယ္။ ေၾကကြဲတယ္။ ရွက္တယ္။ ေၾကာက္တယ္ ။ သနားတယ္။ နာၾကည္းတယ္။ ဂုဏ္ယူ တယ္ ။ ေလးစား တယ္ ။ ကိုးကြယ္ရာမဲ့ မိတယ္။ ကိုးကြယ္ ရာထပ္ရွာမိတယ္။

ဒါေပမဲ့... ေမွ်ာ္လင့္ရမယ္။ ယံုၾကည္ ရမယ္။ ေမတၱာ ေတြ ဆက္ပို႔ ရဦးမယ္။

ဘာျဖစ္လို႔ ဆို.. နက္ျဖန္ေတြ အမ်ား ၾကီး ရိွေသးတယ္ေလ။


Share/Bookmark

1 Comment:

Anonymous said...

သိပ္ကဗ်ာဆန္ပါတယ္ ..ကၽြန္ေတာ္႔ခံစားခ်က္ေတြနဲ႔ထပ္တူပါပဲ။