နိုင္ငံတကာ ပညာေရး ဆိုရာ၀ယ္

နိုင္ငံတကာ ပညာေရး ဆိုရာ၀ယ္..


“ Casino ဒီပလိုမာက Hospitality Management ေအာက္မွာ ခုမွစေပးတာပါ...အခ်ိန္ကလည္း တိုတယ္ေလ.. ၁၄ လပဲတက္ရမယ္...ခရီးသြားလုပ္ငန္းေတြနဲ႕ အပန္းေျဖလုပ္ငန္းေတြ အရမ္းေခာတ္စားလာေနတာဆိုေတာ့ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္း အတြက္ အေကာင္းဆံုးေရြးခ်ယ္မူတခုျဖစ္ပါလိမ့္မယ္... ”
အဆင့္ျမင့္ဟိုတယ္ ၾကီးတခု ၏.. အနီေရာင္ခန္းမေဆာင္တခုအတြင္းရွိ အစီအစဥ္တက် ခင္းက်င္းထားေသာ စားပြဲခံုမ်ား.. ၀င္ထြက္ ေနေသာ လူမ်ားအၾကား.. အစြန္ဖက္ခံုမွ တာ၀န္ရိွသူတဦးက ဧည့္သည္တေယာက္ကို အားတက္သေရာ ရွင္းျပ ေနသည္။ စားပြဲတိုင္း ရဲ႕ အေပၚမွာ ေသသပ္က်နေသာ ေရာင္စံုလက္ကမ္းစာအုပ္ကေလးမ်ား.. ေလွ်ာက္လႊာ စာရြက္ ငယ္မ်ား သက္ဆိုင္ရာ နံမယ္ဌါန တ႔ိုကုိ ေရးထိုးထားေသာ ဆိုင္းဘုတ္ငယ္မ်ားအသီးသီးရိွေနၾကသည္။

“...က်ေနာ္ တို႕ဆီက Management Program ေတြက လံုး၀အသိအမွတ္ျပဳပါတယ္... အဂၤလန္ေက်ာင္းက တိုက္ရိုက္ေပးတဲ့ လက္မွတ္ေတြပါ... ”
လမ္းေဘး ေစ်း တန္း တခုလို အလုအယက္ ေအာ္ဟစ္ ဆူညံေနျခင္းမရိွေပမဲ့ ပညာေရးျပပြဲေလးသည္လည္း တူညီေသာ အေျခခံတခုေပၚမွာ ေရာင္းသူ နွင့္၀ယ္သူ တို႔ သက္၀င္ လွဳပ္ရွား ေနၾကသည္။

+++++++++++++++++++++++++++++++++


တန္းျမင့္ တကၠသိုလ္ ပညာေရးသည္ ဘ၀အာမခံစာရြက္မ်ားအျဖစ္ ေစ်းကြက္ တခု၏ ေရာင္းကုန္ျဖစ္ လာခဲ့ ေပျပီ။

အဲဒီမွာ ပညာဆိုေသာ ပါဌိစကားသည္ပင္ ဘယ္သို႕ဘယ္ပံုအဓိပၸယ္ ဖြင့္ဆို ခ်က္ေတြ ေျပာင္းလဲခဲ့ပီလဲ... ဓါးခုတ္လွံထိုး အဌါရသ ကၽြမ္းက်င္ျခင္း... ဘာသာေရး စာေပ က်မ္းဂန္မ်ား ေလ့က်က္ျခင္း... အနုစာေပ ဒသနေတြ လိုက္စားျခင္းဆိုတဲ့ ဘ၀ ေနနည္း ထိုင္နည္း ပညာရပ္မ်ား မွသည္ ကုန္ပစၥည္း ေတြကိုဘယ္လို ျပိဳင္ဆိုင္ ေရာင္းခ် ရမလဲ... ဟိုတယ္တခုရဲ့ စားေသာက္ပြဲ ဟင္းလ်ာ ေတြကို ဘယ္လို စီစဥ္ ခ်က္ျပုတ္မလဲ ဆိုတဲ့ ဘ၀ေနဖို႕ ထိုင္ဖို႕ အသက္ ေမြး၀မ္း ေၾကာင္း ပညာမ်ား ထိ ေခာတ္ ေတြ မ်ားစြာ ျဖတ္သန္း လာ ခ့ဲျပီ။

အရင္းရွင္စနစ္ရဲ့ ေခါင္းကိုင္ဖခင္ၾကီး ဒါမွမဟုတ္ ပြင္းလင္း ေသာ ေစ်းကြက္ ၀ါဒ ကို ေဖာ္ ထုတ္ခဲ့ ေသာ စေကာ့လူမ်ဴိးသုခမိန္ Adam Smit ရဲ႕ Human Capital Theory က ၁၈ ရာစု ေႏွာင္း ပိုင္း ပညာ သင္ၾကားေရး နယ္ ပယ္ ကို အၾကီး အက်ယ္ ရိုက္ခတ္ ပစ္ လိုက္သည္၊ သူေထာက္ျပ သည္ က စက္ပစၥည္း ျခံေျမ မ်ား လိုပင္ လူသည္ လည္း ရင္းႏွီး ျမုပ္ႏွံ သင့္ သည့္ အရာျဖစ္သည္... လူ၏ အသံုး ၀င္မူ တနည္းအားျဖင့္ သင္ၾကား တတ္ေျမာက္ မူ ကို အကုန္ အက် တခုျဖင့္ ရင္းႏွီးကာ ျပန္လည္ ရရိွ လာ မည့္ အက်ဴိး ကိုညီမွ် ျခင္း ခ် ကာ အျမတ္ ကိုရယူနိုင္ သည္ ဆိုေသာ လူသားအရင္းျမစ္၀ါဒ ေပၚထြက္လာခဲ႕သည္။ ဒီ၀ါဒ ကို ေဖာ္ေဆာင္ အသက္သြင္းျဖစ္ခဲ့တာက ဒုတိယ ကမၻာစစ္ၾကီး ပီးမွ ဖြဲ႔စည္း လိုက္ေသာ OECD ( Organization for Economic Cooperation Development ) ေခၚ ..လြတ္လပ္ေသာ ေစ်းကြက္ စနစ္ က်င့္သံုး ေသာ နိုင္ငံ စံု အဖြဲ႕ၾကီး၏ စီးပြားေရး ႏွင့္ ပညာေရး ဆိုင္ရာ မူ၀ါဒ မ်ားျဖစ္ သည္။

OECD ရဲ့ မူ ၀ါဒေတြ ကို တြင္တြင္ က်ယ္က်ယ္ အသံဳး ခ်နိုင္ဖို႕ က ထိုအဖြဲ႕၀င္ နိုင္ငံမ်ား ကပင္ ဦးေဆာင္စည္းရံုး ဖြဲ႕စည္း ထား WTO ( World Trade Organization )ေခၚ ကမၻာ႕ကုန္သြယ္မူ အဖြဲ႕အစည္း ၾကီးရဲ့ အရိွန္ အ၀ါ ကို အသံုးခ်ဖို႕ လိုအပ္ လာျပန္သည္။ အျခားေသာ အေျခခံ ၀န္ေဆာင္မူ ၁၂ မ်ဴိးနဲ႕အတူ ပညာေရး သည္ လည္း လြတ္လပ္စြာ ကူးသန္း ေရာင္း၀ယ္ နိုင္သည္ဆိုေသာ ၀န္ေဆာင္မူ ကုန္သြယ္ေရးသေဘာတူညီခ်က္ GATS( General Agreement on Trade in Services) ကို ၁၉၉၅ ခုႏွစ္ မွာ WTO က ခ်မွတ္ လိုက္ေတာ့ ပညာေရး ေလာက မွာ အသံဗလံေတြ ဆူပြက္သြားသည္။ အစဥ္အလာ တကၠသိုလ္ ၾကီးအခ်ိဴ႕ ႏွင့္ ဆရာ သမဂၢ..ေက်ာင္းသား သမဂၢ မ်ားက ပညာေရး ေရာင္းကုန္ ျပဳျခင္းကို ရွဳတ္ခ် ကန္႔ကြက္ ၾကသည္။ တခ်ဴိ႕က လည္း ဒါဟာ နဂိုတည္းကျဖစ္ေန ပီး သားမို႕ တိက်တဲ့ လုပ္ထံုး လုပ္နည္း ေတြနဲ႕ ခ်မွတ္လုပ္ေဆာင္ နိုင္ မယ္ဆိုရင္ အက်ဴိးအျမတ္ ေတြ အခြင့္အလမ္း ေတြ ရွင္းရွင္း လင္းလင္း ျဖစ္လာမွာေကာင္းတာေပါ့လို႕ ယူဆၾက သည္။ ဒါေပမဲ့ ဘယ္သူ ေတြက အက်ဴိး အျမတ္ ရပီး... ဘယ္သူက လုပ္ထံုး လုပ္နည္းေတြကို သမာသမတ္ က်က် ကိုင္တြယ္ ေျဖရွင္း ေပးမလဲဆိုတာက ေမးခြန္းၾကီး တခု ျဖစ္ ေနသည္။

ဒီေနရာမွာ နိုင္ငံေရး မတည္ ျငိမ္ တဲ႕ အုပ္ခ်ဴပ္ေရး ညံ႕ဖ်င္း တဲ့ ဆင္းရဲ မြဲေတတဲ့ ထံုးနည္း ဥပေဒ ယိုယြင္းတဲ့ ဖြံ႕ျဖိဳးဆဲ နိုင္ငံ မ်ားသည္ GATS ၏ အလြယ္ကူ ဆံုး သားေကာင္ မ်ား ျဖစ္လာ ေတာ့ သည္။

++++++++++++++++++++++++++++++

“ ဟုတ္ကဲ့...က်ေနာ္တို႕ နိုင္ငံက.. ကုန္စည္ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ၾကီး ဌါနရဲ့ ဦးေဆာင္မူနဲ႕ ဒီလို တေနရာ တည္း မွာ တစု တစည္းထဲ ျပသ နိုင္တာပါ...ဒီနိုင္ငံက ေက်ာင္းသား လူငယ္ေလး ေတြအေန နဲ့ နိုင္ငံတကာ ပညာေရးရဲ႕ သတင္း အခ်က္ အလက္ ေတြကို တေနရာတည္းမွာ ႏွိဳင္းယွဥ္ ေလ႕လာ နိုင္တယ္ ေလ...အခု ဒီမွာ အစိုးရပိုင္တကၠသိုလ္ ၾကီး ၂ ခုအျပင္ ပုဂၢလိကပိုင္ အဖြဲ႕အစည္း ေပါင္း ၆ ခုနဲ႕စုစု ေပါင္း ၈ ဖြဲ႕ပါပါ တယ္... ”
“သတင္းအခ်က္အလက္ေတြ ရယူပီး ေနာက္မွ လွမ္းေလွ်ာက္ ရင္ေကာ ရပါ သလား ... ”
“ ဟုတ္ကဲ့...ရပါတယ္၊ ခု ဒီမွာ ေက်ာင္းျပပြဲ လုပ္ရ ျခင္း ရဲ့ အထူးအခြင့္အေရးအေနနဲ႕ တခါတည္း မွတ္ပံုတင္ေငြသြင္းမယ္ ဆိုရင္ ေတာ့ လိုအပ္ တဲ့ အဂၤလိပ္စာ အရည္အခ်င္း စစ္စာေမးပြဲ ကို ခ်က္ခ်င္း အခမဲ့ စစ္ေဆးေပးပါတယ္... ေနာင္မွေလွ်ာက္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ TOEFL သို႕မဟုတ္ IELTS ကို ကိုယ့္ အစီအစဥ္ နဲ႕ကို ေျဖဆိုရ ပါ လိမ့္မယ္... ”
ေက်ာင္း ပြဲျပသရာ အနီေရာင္ခန္းမေဆာင္၏ အျပင္ဖက္ ၀င္ေပါက္ အနီးတြင္ တာ၀န္ခ ံမန္ေနဂ်ာ ႏွင့္ ျပည္တြင္း သတင္း သမားတဦးတို႕ အျပန္အလွန္ ေမးေျဖ ေနၾကျခင္း ျဖစ္ သည္။

++++++++++++++++++++++++++++++++++

အလ်င္းသင့္ရင္ျဖင့္ ေလွ်ာ႕ေစ်း ႏွင့္ ရနိုင္ေသာ International Education ကို ဘယ္လိုအဓိပၸယ ္ဖြင့္နိုင္ မည္လဲ... ဖြင့္ခ်င္ သည္လဲ ဆိုရင္ ပိုသင့္ေတာ္ လိမ့္မည္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ အဖြဲ႕အစည္း မ်ား ေခာတ္သစ္ အဘိဓါန္ မ်ားက နိုင္ငံတကာ ႏွင့္ အက်ဴံး ၀င္ေသာ... ဘာသာစကားမ်ား အျပန္အလွန္ ေလ့လာ လက္ခံ ေသာလို႕... အဓိပၸယ္ ဖြင့္ဆို ေသာ္လည္း တကယ့္ လက္ေတြ႕ ေစ်းကြက္ မွာေတာ့ အဂၤလိပ္လိုသင္ယူရေသာ... အဂၤလိပ္စကား ေျပာ နိုင္ငံၾကီးမ်ားမွသင္ၾကား ပို႕ခ်ေသာ လို႕... သေဘာ သက္ေရာက္ ေနေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

ကမၻာ ၾကီး ႏွင့္ဆက္သြယ္ နိုင္ဖို႕ တ ကမၻာ လံုး က နားလည္ လက္ခံေသာ ဘံုဘာသာ စကား တခု လိုအပ္ လာျခင္း ႏွင့္ လြန္ေလ ျပီးေသာ ရာစု ႏွစ္ မ်ားစြာက လက္ဦးမူ ရယူကာ ကမၻာ႕နယ္္ေျမ ေတာ္ေတာ္ မ်ားမ်ား ကို နယ္ခ်ဲ႕ အုပ္ခ်ဴပ္ ခဲ့ေသာ အဂၤလိပ္တို႕၏ ဘာသာ စကား တြင္က်ယ္ လာျခင္းကို အခု
မွ ျပသာနာ ရွာေနလို႕ ေတာ့ မျဖစ္နိုင္ပါ။ သို႕ေသာ္လည္း Globalization လိွဳင္း တခ်က္ ရိုက္ခတ္ယံု မွ်ျဖင့္ အႏွစ္ႏွစ္ အလလ က အုတ္ျမစ္တည္ စိုက္ထူခဲ့ ၾကေသာ ကိုယ္ပိုင္ အမ်ဴိးသား ပညာေရး အေဆာက္အဦ ၾကီးေတြ ခဏတြင္း မွာ တိုက္စား ျပိဳက် ကုန္မည္ ဆိုရင္ ျဖင့္ ၀မ္းနည္း စရာ ေကာင္းလွေပသည္။

ေရာင္းသူႏွင့္ ၀ယ္ သူကြဲကြဲ ျပားျပား ျဖစ္လာေနေသာ ပညာေရး ေစ်းကြက္ အတြင္းမွာ အေရာင္း အ၀ယ္ သေဘာ သည္ လည္း ပိုမို တဘက္ သတ္ ဆန္လာသည္။ ၀ယ္သူ နိုင္ငံမ်ား အေနႏွင့္ ရိွသမွ် ေငြေၾကးေတြ ျခစ္ျခဳပ္ စစ္ထုတ္ ပီး ၀ယ္လိုက္ ရေပမဲ့ Adam Smit တြက္ျပတဲ့ ျပန္လည္ ရရိွမည့္ အက်ဴိး အျမတ္ ကေတာ့ လူပုဂၢိဳလ္ တဦးခ်င္း၏ ေရၾကည္ရာ မ်က္နုရာ ရွာေဖြျခင္း (Educational Migration ) ႏွင့္ အတူေမ်ာပါဆံုးရံွဳး သြား ျပန္သည္။ ထိန္းခ်ဴပ္ရန္ ခက္ခဲ လွေသာ လမ္းေလွ်ာက္ စြမ္းအား ရင္းျမစ္တို႕၏ ေရြ႕လ်ားမူ ေၾကာင့္ ေဟာင္းေလာင္း ျဖစ္က်န္ ခဲ့မည့္ နိုင္ငံမ်ား အေနႏွင့္ ရည္ရွည္ တိုးတက္တည္ျမဲမူ (Sustainable Development) အတြက္ နည္းလမ္း မရွာ နိုင္ရင္ျဖင့္ ရင္ေလး စရာ ေကာင္းလွေတာ့၏၊

ဘယ္သူ သာလို႕ ဘယ္သူ နာ တယ္ ဆိုတာထက္ လူမူေရး ရိုက္ခတ္မူ မညီမမွ် မူ ေတြ ရွိ လာျခင္းကိုက ကမၻာနဲ႕အ၀ွမ္း ျခံဳၾကည့္ လွ်င္ ေကာင္းေသာ လားရာ ေတာ့ မဟုတ္ေပ။ International Education ကို မူပိုင ္ျပဳထား ေသာ နိုင္ငံၾကီး ေတြ ႏွင့္ လက္ေ၀ခံ နိုင္ငံ ေတြမွာ လည္း ရိုက္ခတ္ ေျပာင္းလဲမူ ေတြ ရိွလာေနသည္။ အထူး သျဖင့္ အဆီးအတားမရိွ ၾကီးထြား လာ ေနေသာ ပညာေရး ေစ်းကြက္ ၾကီးႏွင့္အတူ ပုဂၢလိကအခန္းက႑ တို႕ ျမင့္ တက္ လာသည္။ အဲဒီေတာ့ သက္ဆိုင ္ရာ အစိုးရၾကီး ေတြ အေနနဲ႕ သမရိုးက် ဆုပ္ကိုင္ က်င့္သံုး လာ ေသာ ျပည္သူပိုင္ ပညာေရး စနစ္ ေတြကို ေျဖေလ်ာ့ကာ ခ်ဴပ္ကိုင္မူ ေတြ တရစ္ ပီး တရစ္ ေလ်ာ့ လိုက္ လာ သည္။ ခ်ဴပ္ကိုင္မူ ေလွ်ာ့တာ ကအေရးမၾကီး၊ အသံုးစရိတ္ ေတြ ေလွ်ာ့ခ် လုိက္တာ ကေတာ့ အေတာ္ ဆိုးသည္။ နိုင္ငံပိုင္တကၠသိုလ္ ၾကီးေတြ လည္း အရင္တံုးကလို ဣေျဒၵၾကီး တခြဲသား ႏွင့္ ေနလို႕ မျဖစ္ေတာ့။ ခါးေထာင္း က်ဴိက္ လက္ေမာင္း ပင့္တင္ ကာ ေစ်းကြက္ ရွာေဖြေရးဌါန ေတြ အေရာင္း ျမွင့္တင္ ေရးေတြ လုပ္ကာ ကိုယ့္ ၀င္ေငြ ကိုယ္ ရွာရေတာ့သည္။ ကိုယ္စားလွယ္ မ်ား ျဖန္႕က်က္ အင္အား သံုး လာရသည္။ ဣေျဒၵ မပ်က္ေအာင္ ပုဂၢလိက တခုခု ကို လကၠား ေပး ျဖန္႕သင့္ျဖန္႕ရသည္။ Off-Shore Campus မ်ားျဖင့္ ေစ်းကြက္ ေကာင္းေကာင္း နိုင္ငံ မ်ား ထိ ကိုယ္ပြား ေတြ ထပ္ခြဲ ကာ စားက်က္ ခ်ဲ႕ထြင္ ရသည္။ Virtual Learning တို႕ E-Learning တို႕လို ကိုယ္ေပ်ာက္ သင္နည္း ေတြ ေပၚလာသည္။ တကၠသိုလ္ ဆိုေသာ သေဘာ သဘာ၀ေတြ တည္ၾကည္မူ ေတြ ျဖည္းျဖည္း ခ်င္း ေပ်ာက္ကြယ္ သြားနိုင္ သည္ဟုပင္ ခန္႕မွန္း ကုန္ ၾကသည္။

အရာရာ စီးပြားေရး ဆန္လာေသာ အေျခအေနသစ္မွာ တကၠသိုလ္တို႕၏ အသဲ ႏွလံုး သုေတသန လုပ္ငန္း မ်ား လည္း လြတ္ကင္းမရပါ။ အက်ဴိး အျမတ္ မေဖာ္ျပ နိုင္ေသာ ေရွးေဟာင္း သမိုင္း ပညာလို လူမူေရး ေဗဒ တို႕ ဒႆန ေဗဒတို႕လို
ဘာသာ ရပ ္မ်ားကို သိပ္ အားမေပး ေတာ့ပဲ ရလဒ္ကို မူပိုင္ခြင့္ ျပဳကာ စီးပြါးျဖစ္ ေရာင္းခ် နိုင္ေသာ ခ်က္ခ်င္း လက္ငင္း လိုအပ္ ေနေသာ သုေတသန မ်ားကိုသာ စိုက္ထုတ္ လုပ္ကိုင္ဖို႕ အားသန္ ၾက ေတာ့သည္။ ေရရွည္ ကို ေမွ်ာ္ကိုး ရမည့္ Social Rate of Return ေခၚ လူမူေရး အက်ဴိး အျမတ္ ေတြကို မသိ က်ဴိးကၽြံ ျပဳ လာရသည့္ အတြက္ သူတို႕မွာ လည္း ရည္ရွည္ တိုးတက္ တည္ျမဲမူ (Sustainable Development) ေတြ ထိခိုက္ လာရသည္။

+++++++++++++++++++++++++++++++++

“က်မ ကေတာ့ နံမယ္ၾကီး အစိုးရ ေက်ာင္းၾကီး ေတြမွာ တက္ခ်င္ေပမဲ့ ေက်ာင္း လခ ကလဲ သိပ္မကြာ တဲ့ အတူတူ အခ်ိန္တိုတြင္း မွာဘြဲ႕တခု ရနိုင္မဲ့ ၀င္ခြင့္လည္းလြယ္ကူတဲ့ ပုဂၢလိက ေက်ာင္းမွာပဲ မွတ္ပံုတင္ လိုက္တယ္ေလ... သူတို႕က လည္း နိုင္ငံတကာ တကၠသိုလ္ ၾကီးေတြနဲ႕ ခ်ိတ္ဆက္ ထား တဲ့ အတြက္ အဲဒီ နိုင္ငံၾကီး ေတြမွာဆက္ပီး ဘြဲ႕လြန္ ေတြ ဘာေတြ တက္ရင္ လည္း ဘာသာရပ္ ေတာ္ေတာ္ မ်ားမ်ား ကင္းလြတ္ခြင့္ ရနိုင္တယ္္လို ့မိတ္ေဆြ ေတြက အၾကံေပးတယ္... ”
မိန္းကေလး ငယ္တေယာက္က သူ႕ေရြးခ်ယ္မူ အေၾကာင္း သတင္း သမားကို သြက္လက္ ေပါ့ပါးစြာ ေျပာျပ ေနသည္။

ခပ္လွမ္းလွမ္း စားပြဲ တခု တြင္ေတာ့ လူငယ္ေလး တေယာက္သည္.. ကိုင္ထား ေသာ လက္ကမ္း စာအုပ္ငယ္ကို ဟိုဖက္သည္ဖက္ လွန္ၾကည့္လိုက္ ...စားပြဲ ဟိုဖက္မွ လူရဲ့ ေျပာစကား ကို ေမာ့နားေထာင္ လိုက္ႏွင့္ စိတ္လွဳပ္ရွား ေနဟန္ရိွ သည္။

“အင္း...Computer ဘာသာ ရပ္ ေတြက ေတာ့ ေခာတ္အစားဆံုးနဲ႔ အလုပ္အျဖစ္ဆံုးမို႕ ေရြးခ်ယ ္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ မမွားဘူးေပါ့...ဒါေပမဲ့ တျခား အီလက္ထေရာနစ္ တို႕ ဘာတို႕ထက္ စာရင္ ေတာ့ ေက်ာင္းလခ နဲနဲ ပိုျမင့္တယ္... One Semester ကို ေဒၚလာ ၁၀၀၀၀ ကေန ၁၆၀၀၀ အထိရိွတယ္...Semester ၂ခုပီးရင္ ရိုးရိုးဒီပလိုမာ ၃ခုဆိုဲရင္ အဆင့္ျမင့္ဒီပလိုမာနဲ႕ ၄ခုပီးရင္ေတာ့ Bechlor ေပါ့... ”
ရိုးရွင္း ေသာ ၀တ္စား ဆင္ယင္ဟန္ႏွင့္ မွဳန္မွဳိင္း မိွဳင္း မ်က္လံုး တစံုက ေဒၚလာ တရာပင္ မနဲရွာေဖြရမည္႕ သာမန္ လူငယ္ေလး တေယာက္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပေန သလိုပင္။

++++++++++++++++++++++++++++++++

ပညာကိုရွာ ေသာ သူသည္ ပညာကို ရသင့္သည္--လို႕ ဥပေဒသ ျပဌါန္း မထားေသာ္ ငွါး လည္း ျဖစ္သင့္ ေသာ ျဖစ္ထိုက္ ေသာ ေလာကပါလ တရား တခုမွန္း လူတိုင္း လက္ခံၾက ပါလိမ့္မည္။ သို႕ေသာ္လည္း လူတိုင္း မရနိုင္ တာက နိုင္ငံ ေကာင္းေကာင္း မွာ အလုပ္ ေကာင္းေကာင္း ၀င္ေငြ ေကာင္းေကာင္း ရနိုင္ မည့္ နိုင္ငံတကာ အဆင့္မွီဟု ေျပာ ၾကေသာ ပညာေရးပင္ ျဖစ္သည္။

အရိွန္ အဟုန္ႏွင့္ အဆီး အတား မရိွ ၾကီးထြား လာေသာ ပညာေရး ေစ်းကြက္ၾကီး ထဲမွာ မိမိတို႕ရဲ႕ ေခာတ္ ေနာက္က်ေန တဲ့ ထိေရာက္မူ မရိွတဲ့ အရည္ အေသြး ေလ်ာ့နည္း လာတဲ့ ကိုယ္ပိုင္ ပညာေရး စနစ္ေတြကို အမ်ားနဲ႕ တန္းတူ ရင္ေဘာင္ တန္းပီး သူမ်ား လုပ္သလို လိုက္မလုပ္ နိုင္ရင္ ေတာ့ ထို တိုင္းနိုင္ငံ တို႕မွာ လိပ္ေနာက္က ခရုထက္ ပင္ ေ၀းက်န္ ခဲ့ေပ ေတာ ့မည္။ ပိုပီး စိုးရိပ္ စရာ ေကာင္း တာ က နိုင္ငံသား တေယာက္ ခ်င္းရဲ့ ေငြေၾကး သံုးစြဲ နိုင္မူ ေပၚမွာ မူတည္ပီး အရည္အေသြး မတူညီတဲ့ လူ႕အရင္းအျမစ္ ႏွစ္မ်ဴိး ခြဲျဖာသြား ျခင္းသည္ နိုင္ငံတနိုင္ငံ၏ ညီညြတ္မူ (Socail Cohesion) ကို အက္ရာ ေပးလိုက္ျခင္း ပင္ျဖစ္ေတာ့၏။

ဒီၾကား ထဲ လြပ္လပ္ လာ ေသာ ကုန္သြယ္မူကို အခြင့္အေရး ယူႈ ေစ်းကြက္ထဲ အမီွ ေျပး၀င ္လိုက္ လာေသာ အေသးစား Education Service Provider ေလး မ်ား ႏွင့္ ငါးပြက္ရာ ငါးစာ ခ်ေသာ ေကာ္ပို ေရး ရွင္း မ်ား၏ မဟားဒရား မက္လံုး ေပး ေရာင္းခ်သည့္ ဆူလြယ္ နပ္လြယ္ ေအာင္လက္မွတ္မ်ားအၾကား စားသံုးသူ ေက်ာင္းသား လူငယ္မ်ား အေနႏွင့္ လက္ငင္း ႏွင့္ ေရရွည္ အက်ဴိးၾကည့္ ကာ ခြဲျခားေရြးခ်ယ္နိုင္ဖို႕ က သိပ္ လြယ္ကူေသာ ကိစၥ မဟုတ္ျပန္....၊။ ဒီပလိုမာ စက္ရံုမ်ားက ထုတ္လုပ္လိုက္ေသာ အရည္ အခ်င္း မမွီ႔တမွီ လူ႕ အရင္း အျမစ္မ်ား ဟိုမေရာက္ သည္မေရာက္ စုပံု လာမည့္ အေရးကိုလည္း ၾကိဳတင္ အျပစ္ ျမင္သည္မ်ား ရိွေနသည္။

တကယ့္တကယ္မွာ အရည္အေသြးနဲ႕ ပတ္သတ္လို႕ လက္ငင္းၾကံဳေတြ႕ေနရတဲ့ ျပသာနာက ေစ်းကြက္ ျပန္႕ေနျခင္း ျဖစ္သည္။ အခ်ိန္တို အတြင္းမွာ ေက်ာင္းေတြ အဖြဲ႕အစည္းေတြ အရည္ အတြက္ အားျဖင့္ တဟုန္ထိုး မ်ားျပား လာေပမဲ့ အဲဒီႏွဳံးနဲ႕အညီ လိုအပ္ တဲ့ အရည္ အခ်င္း မွီ ဆရာ အင္အား က ခ်က္ခ်င္းမျဖစ္လာနိုင္ပါ။ အဲဒီေတာ့ တိုးပြားလာ ေသာ ေစ်းကြက္ေ၀စုမ်ား ၾကားမွာ ထိ ေရာက္ ေသာ သင္ၾကားပို႕ခ် နိုင ္စြမ္းအားက ဟိုနဲနဲ သည္နဲနဲ ျဖစ္လာသည္။ တျခား အက်ဴိးအပစ္ မ်ား ကို ထားဦးေတာ့... အရည္အေသြး ထိန္းးခ်ဴပ္ မူကို ေတာ့ မျဖစ္ မေနလုပ္ေဆာင္ဖို႕ လိုအပ္ ေနပီဆိုတာ အားလံုးက လက္ခံလာၾကသည္။

ဘာလိုပဲျဖစ္ျဖစ္ ေစ်းကြက္ ျပဳခံ ရေသာ နိုင္ငံ အမ်ား ထဲမွာပင္ - ကိုယ့္ လိုအပ္ ခ်က္ကို ျဖည့္ စြက္ေပးရာ ပင္ ေရာက္သည္ဟု အေကာင္းျမင္ ေသာ နိုင္ငံမ်ားရိွသလို... အမ်ဴိးသား အက်ဴိး စီးပြားႏွင့္ ဂလိုဘယ္ ပညာေရးကို ကြဲကြဲ ျခားျခား ေတာင္းဆိုကာ GATS ကို ျပတ္ျပတ္ သားသား ဆန္႕က်င္ၾကသည့္ နိုင္ငံမ်ား လည္းရိွသည္။ တခ်ိဳ႕လည္း ကမၻာ႕ေျပာင္းလဲမူ ျဖစ္စဥ္ တခုပဲမို႕ အရိွ အတိုင္း ရင္ဆိုင္ဖို႕သာ ရိွသည္ ဟု ကံကိုပံုခ် ၾကသည္။ တခ်ဴိ႕ ကေတာ့ အၾကာင္း အရာ အတိမ ္အနက္ ေတြကို သိကိုမသိ... နားေတာင္ မလည္ အေရးပင္ မလုပ္နိုင္ ေသာ နိုင္ငံမ်ား လည္း ရိွေသးသည္။

+++++++++++++++++++++++++++++++++

ေအာင္ျမင္စြာ ပီးဆံုး သြားေသာ ပညာေရး ျပပြဲ ၏ ညေနခင္း မွာ တာ၀န္ရိွ သူမ်ား စည္းေ၀းကာ ျပန္လည္ သံုးသပ္ ျခင္းကို အက်ဥ္းရံုး လိုက္သည္။ ျပပြဲ တာ၀န္ခံ မန္ေနဂ်ာက အၾကမ္း ေရးျခစ္ ထားေသာ အစည္း အေ၀း မွတ္တမ္း ကို ေက်နပ္ ေပါ့ပါး စြာ အဆံုးသတ္လိုက္ သည္။

xxxxxxxxxxxxxxxxx အလားအလာ အလြန္ ေကာင္း ေသာ မေဖာ္ထုတ္ ရေသး ေသာ ေစ်းကြက ္ျဖစ္သည္။


Ref: http://www.unesco.org/education

ေကသြယ္
ဧျပီ ၂၀၀၇


( Weekly Eleven Journal မွ ေဖာ္ျပပီး)


Share/Bookmark

0 Comments: