လင္ဘိုု


ငါတိုု႕ေရာက္ေနတာ နိဗၺန္မဟုုတ္ဖူး. . .

အမ်ားဆံုုး ေမ ွ်ာ္မွန္းနိုုင္တာက 

လူတန္ေစ့ ေနနိုုင္ခြင့္


သက္တမ္းေစ့ ေသဆံုုးခြင့္

လူ႕အခြင့္အေရး ျပည့္ျပည့္၀၀

ေစ့ေစ့ငွငွ အေၾကြးခံစားခြင့္

လုုပ္ပိုုင္ခြင့္မွန္သမ ွ် လုုပ္နိုုင္ခြင့္

အခြင့္မွန္သမ ွ် ရေစေတာ့ရယ္လိုု႕

တိတ္ဆိတ္လြမ္းဆြတ္မူေတြ အလံုုးအရင္းကိုု

စင္းလံုုုးငွားျပီး အေရာက္လာခဲ့ၾကတာ။


ငါတိုု႕ ျပန္ခ်င္တာ ငရဲမဟုုတ္ဖူး . . .

တခ်ိဳ႕ ေငြေတြၾကဲ ေနတုုန္း တခ်ိဳ႕က ေရေတြထဲမွာ

အစီအစဥ္မက်တဲ့ ေလေတြ ထဲမွာလည္း

အသက္ရွဳ ၀၀ - က်က်နန ေနရဲၾကတာ။

ပတ္၀န္းက်င္ သဘာ၀ေတြ ပ်က္ယြင္းေနေပမဲ့

စိတ္ေန သဘာ၀ေတြ ဘာမွ မေျပာင္းလဲေသးဘူး။

ရတနာ သံုုးပါး နဲ႕ မိုုးလင္း

ကိေလသာ ဆယ္ပါးကိုု သိမ္းထုုပ္ရင္း မိုုးခ်ဳပ္ၾကတုုန္း. . .

စား စရာမရွိလည္း လွဴစရာရိွတယ္

ရ စရာမရွိလည္း ေလ်ာ္စရာရွိတယ္

ေျပး စရာမရွိလည္း ေပ်ာ္စရာ ေတြ ေပါပါတယ္။


ဒီေန႕ အတြက္ေတာ့ နွလံုုးသားေဟာင္းေလာင္းကိုု အသာဖံုုး

အိတ္ကပ္ထဲက ထီလတ္မွတ္ တေစာင္ နဲ႕

မနက္ျဖန္ အတြက္ အိပ္မက္ေတြ တိုုက္လိုုက္အံုုးမယ္။

K
15/09/13

*Limbo - နိဗၺန္ နဲ႕ ငရဲ အၾကား ေနရာ ကာလShare/Bookmark

0 Comments: