ပစၥဳပၸဳန္ ရနံ႕

Share/Bookmark

4 Comments:

Anonymous said...

ၾကြားတယ္ဗ်ိဳ႕ ............ :-)

ေမျငိမ္း said...

very romantic....

P.Ti said...

ဟုတ္ပ မေမရယ္… ၾကြားလုိက္တာ… သူမ်ားေတြမနာျဖစ္ေအာင္လုပ္ေနတယ္ :D

Anonymous said...

ႏူးည့ံလွပါလား