လူထု ေဒၚ အမာ အတြက္ ၀မ္းနည္း ေက်ကြဲ ျခင္း

ဒီေန႕ မနက္..၈ နာ ရီ ေလာက္ က.. အဘြား လူ ထု ေဒၚ အမာ ဆံုး ပါး သြား ခဲ့ သည္။

ျမန္မာ့ ေရွ႕ ေဆာင္ စာ ဆို တ ေယာက္ လည္း ျဖစ္.. လူထု ေရွ႕ေဆာင္ ေျပာင္းလဲ ေရး သမား လည္း ျဖစ္ တဲ့.. အတြက္.. တိုင္း ျပည္ အတြက္.. ႏွေျမာ ၀မ္း နည္း လွသည္ ။ သား ေတြ ႏွင့္ ကြဲကြာ ေန ခဲ့ တဲ့ အေမ ေတြ အတြက္..အေမ ေတြ နဲ႕ကြဲကြာ ေန တဲ့ သားေတြ အတြက္.. အင္ အား ေတြ..အစဥ္မျပတ္ ေမြး ေပး ေန ခဲ့ သူ ပါ။ သူ ျမင္ ခ်င္ ခဲ့ တာေတြ.. မျမင္ လိုက္ ရ ေသး ေပမဲ့.. သူ႕သားေျမး ေတြ ျမင္ ရ ေတာ့ မယ္ ဆို တဲ့.. အေတြး နဲ႕.. စိတ္ခ် လက္ခ် ထြက္ ခြါ သြား ခဲ့ လိမ့္ မယ္ လို႕...ယံု ၾကည္ လ်က္...


Share/Bookmark

2 Comments:

Thet Oo said...

ပို၀မ္းနည္းစရာေကာင္းတာက တုိင္းျပည္အေပၚတကယ္ ေစတနာရွိတဲ့သူေတြ ေသသာသြားတယ္၊ တုိင္းျပည္လမ္းေၾကာင္းမွန္ေပၚ ေရာက္တာ ျမင္မသြားၾကရွာဘူး။

Mr. Koe said...

Really, do you think we are on a right track???